spotkania młodzieży
jugendbegegnungen erasmus+

Breaking the differences, building the bridge

Spotkanie młodzieży w Wiedniu

Od sierpnia 2019 organizujemy ponownie międzynarodowe spotkania młodzieży łącząc nasze dwie ojczyzny: Polskę i Austrię , gdzie młodzi ludzie mają okazję być częścią twórczej community, tworzyć projekty w międzynarodowej grupie oraz podszkolić swój język obcy. Celem programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów.

Wyjazd do Wiednia będzie dofinansowany ze środków unijnych Erasmus+.

ERASMUS+

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Tworzy on dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą. Jego celem jest stymulowanie aktywnego obywatelstwa europejskiego, rozbudzanie poczucia solidarności i tolerancji wśród młodych Europejczyków i angażowanie ich w kształtowanie przyszłości Unii.

Program Spotkań Młodzieżowych promuje mobilność w obrębie UE i poza jej granicami, edukację pozaformalną, dialog międzykulturowy, możliwości zatrudnienia, a także sprzyja integracji wszystkich młodych ludzi, niezależnie od ich wykształcenia, środowiska społecznego i kulturowego.

Erasmus+ jest programem Unii Europejskiej na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu w Europie. Jego budżet w wysokości 14,7 mld euro stworzy dla ponad 4 mln Europejczyków możliwość rozwoju swoich umiejętności za granicą – odbycia studiów lub szkoleń, zdobycia doświadczenia zawodowego lub uczestnictwa w projekcie wolontariatu.

Program Erasmus+ oferuje wiele możliwości nie tylko studentom. Ponieważ powstał w wyniku połączenia siedmiu innych programów, uwzględnia także inne kategorie osób i instytucji.

Od sierpnia 2019 organizujemy ponownie międzynarodowe spotkania młodzieży łączac nasze dwie ojczyzny: Polskę i Austrię , gdzie młodzi ludzie mają okazję być częścią twórczej community, tworzyć projekty w międzynarodowej grupie oraz podszkolić swój język obcy. Celem programu jest edukacja międzykulturowa oraz rozwijanie aktywnych i otwartych młodych ludzi. Stwarzamy młodzieży możliwość poznania rówieśników z innych krajów, pokonania barier komunikacyjnych oraz przełamania uprzedzeń i stereotypów.

Fotocredit: Erasmus+

jeśli jesteś zainteresowana/y uczestnictwem Twojego dziecka w tym programie, napisz do nas!

ANNA NARLOCH-MEDEK
Prezes Zarządu
Voneinander Lernen. Verein für Kreativ- und Freizeitpädagogik für Kinder, Jugendliche und Erwachsene
Leiterin Internationale EU-Jugendbegegnungen und -Schulprojekte

Kontakt:
E-Mail: hello@labacamps.at
Tel. +48 533 892 417 (Polska)
Tel. +43 650 812 5555 (Austria)

Copyright 2020 © LABA Kreative Kindercamps in Wien